THƠ ; BENH THƠ ; SONG NGOC

By Nguyễn Ngọc Thanh

     Bệnh thơ!

"Thể thủ vĩ ngâm"

    Song Ngoc.

Đường thi lắm bệnh khổ thay là

Khám kỷ thì còn chục lẻ ba

Thất luật Phi đường không nhận được

Cô bằng Bât đối khó nghe mà

Đơn thanh Lạc vận sai đôi chút

Hiệp chưởng Phạm đề trật quá xa

Ngữ điệu niêm vần ôi rắc rối

Đường thi lắm bệnn khổ thay là.

More...

THU GUI HAN TAN THI HUYNH.

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

  Kinh gui anh Han Tân.

Anh van khoe? 

May vitinh cua NT chua khac phuc dc su co vua qua

nen tat ca cac bai hoa 

TN chua đưa ra trang ngoài dc.

Mong Anh  đừng trách.

             Ngoc Thanh

                                        

More...

THƠ ; TIẾNG MƯA LÒNG TÁC GIẢ; VÕ NGÔ

By Nguyễn Ngọc Thanh

 1.        Tiếng Mưa Lòng.
 2.          Ngô Trung
 3.    Những lối sầu cô miên
 4. Hạt mưa gieo muộn phiền
 5. Quấn quanh từng sợi nhớ
 6. Quấn quanh nỗi niềm riêng
 7.                       *****
 8. Mưa mưa qua làm mi
 9. Mưa trôi tuổi xuân thì
 10. Tiếng lòng trong đêm vắng
 11. Nhìn từng giọt mưa đi .
 12.                    *****
 13. Mưa .. gợi buồn qua song
 14. Tiếng mưa bên tiếng lòng
 15. Tiếng mưa khơi niềm nhớ
 16. Tiếng mưa mưa .. chờ mong .
 17.                  *****
 18. Mắt thương mòn mỏi trông
 19. Nước tương tư xuôi dòng
 20. Dòng sông buồn quạnh quẻ
 21. Trôi đêm dài hư không .
 22.                 *****
 23. Mưa đưa tình đi xa
 24. Thương xưa nay nhạt nhòa
 25. Xé lòng bao lâu nữa
 26. Bên lệ trời đêm sa .

More...

THƠ;NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG; SONG NGỌC.

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

 "Thể khoán tâm."

    Những Điều Trông Thấy Mà  Đau Đớn Lòng .

           Song Ngọc.

 Phô bày Những chuyện quá sầu bi

 Lẽ phải Điều hay chẳng kể gì.

Cuộc thế Trông hoài trò lật lộng!

Tình đời Thấy mãi lệ hoen my

Ganh đua chết trong ô trược

Lặn hụp Đau thương chốn huyết trì.

Đầy rẩy Đớn hèn ôi bẩn mắt

 Xót xa Lòng dạ Đấng Nam Nhi!

More...

THƠ; THỂ PHÚ ĐẮC;ĐÊM QUA TRỞ GIẤC MƠ MÀNG.CANH TÀN NGƠ NGẪN MẶC TÌNH GIÓ LAY.SONG NGỌC

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

 Thơ mời vịnh.

 thể phú đắc.

" Luật bằng vần trắc"

     Đêm qua trở giấc một mình.

 Canh tàn ngơ ngẫn mặc tình gió lay.

                  Song Ngoc

        *********

Canh tàn trở giấc lòng ngơ ngẫn

Gió lạnh đơn côi gây hụt hẫng

Quạnh quẻ thân cô gợn tái tê

Lung linh nguyệt xế khơi vương vấn

Trăng xuyên dáng trúc tĩnh hoài mơ

trống điểm từng dùi tan ngộ nhận.

Thầm nhủ hồn thơ tóc phủ sương

Ai đành để gió đùa lay vận?!

 

 

More...

THƠ HOẠ .DIÊM VƯƠNG NHẮN TIÊN NHÂN TÁC GIẢ HOA TRONG HOA. NGỌC NỮ.

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

 Diêm Vương Nhắn Tiên Nhân.

       Ngọc Nữ.

Nhắn với Tiên nhân bị đoạ là:

Cư trần đừng nhiểm bụi phồn hoa

Con đường hành thiện năng lui tới

Cái ngỏ từ bi chớ lánh xa!

Phong Thánh thời nay khai Thánh Đức.

Phong Thần thuở trước diệt thần ma.

Cội  Tiên cốt Phật hoà sanh chúng

Chờ Hội Long Vân hiệp bữu toà

 

More...

THƠ; CHIỀU HƯƠNG SẮC; TÁC GIẢ NGHĨA MINH NHÀ THƠ CỰ PHÁCH

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

 Chiều Hương Sắc.

    Nghĩa Minh.

 " Thơ mời hoạ"

Ác xế hương chiều lộng sắc hương

Hồn thơ lão hạc chiếu Vầng Dương!

Lời thanh xây dựng gìn khuôn thước

Tiếng lịch điểm tô vững lập trường

Phú vịnh ẩn từ tình cảm mến

Thi ngâm hiện ý nghĩa yêu thương

Văn chương cao khiết noi người Thánh

 Tập tánh tươi vui thũ phận thường.

 


 

More...

THƠ ; THẮP SÁNG ĐƯỜNG THI. NHÀ THƠ CỰ PHÁCH NGHĨA MINH.

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

 Thắp Sáng Đường Thi.

       Nghĩa Minh.

Tắp sáng Đường Thi thể Luật Đường!

Việt Nam toàn Quốc đã phô trương

Tinh thần lão hạc văn lồng sắc

Ý chí tráng niên bút toả hương

Nề nếp thanh tân vần cảm mến

Ngôn từ tao nhả tứ thân thương

Không phân cao thấp tình là trọng

Thuần khiết chánh tâm giữ lập trường

 

 

More...

THƠ ; TÌM .THỂ THUẬN NGHỊCH ĐỌC. SONG NGOC

By Nguyễn Ngọc Thanh


 "Thể thuận nghịch đọc"

      Tìm.

   Song Ngọc.

Lòng chung hiệp trí biết tìm đâu
Họa nét thần thơ tỏ nhiệm mầu
Trông ngóng Khách Văn luôn sốt ruột
Đợi chờ Bần Sỹ mãi lo rầu
Rồng Tiên giống điểm tô non nước
Lạc Việt nòi danh rạng á âu
Mong ước đệ huynh cùng dẫn dắt
Đồng tâm kết mộng giãi thương sầu.

More...

THƠ ; TÌNH NHI NỮ. NGOC THANH.

By Nguyễn Ngọc Thanh


 

Thơ mời hoạ
"thủ vĩ hoán châu"
Tình Nhi Nữ.
Ngọc Thanh.

Lời ai tha thiết quặn lòng tôi
Tôi trót sang ngang một chuyến rồi
Rồi sống an bình vui thực tại
Tại đời nghịch cảnh phải đành thôi
Thôi đừng biển hẹn cùng nhau nữa
Nửa mảnh trăng thề xẻ lứa đôi
Đôi trái tim yêu sầu lỡ mộng
Mộng tình tan vỡ khó nên lời.

More...