THƠ HOẠ; THIÊN ĐƯỜNG MƠ. NGOC THANH.

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

           Cảm hoạ;

   Thiên Đường Mơ!...

        Ngọc Thanh

 Tơ lòng thi sĩ trải thiên đường

 Nợ bút tình thơ nghĩa vấn vương.

 Đã trót trao nhau lời hẹn ước

 thì xin còn mãi tiếng yêu thương!

 Trăng tà Núi điện lồng son sắc

 Mây bạc Sông tiền ngát diệu hương?

 Lưu Nguyễn địa đàng mơ trái cấm.

 Thái Nhân vườn mộng vén rèm sương?.

 

More...

THƠ; THIÊN ĐƯỜNG MƠ. THÁI NHÂN.

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

      Thiên Đường Mơ

       Thái Nhân

 Có nợ chi em cuối chặng đường?!

 Mà sao lòng nặng mối tơ vương

 Mây còn dang dở câu thề hẹn

 Trăng cũng lở làng chuyện nhớ thương

 Đất lạ riêng tình trao dáng ngọc

 Trời xa chung bóng gởi làn hương

 Đường trần mơ được cùng khuya sớm

 Ta hái thiên đường giửa nắng sương

 

More...

THƠ ; AI ĐIẾU CỐ THI SĨ HOA TÂM DUY THẦN

By Nguyễn Ngọc Thanh

    VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
    CỐ THI NHÂN HOA TÂM.
DUY THẦN NGUYỄN NGỌC HOÀ .
        KÍNH ĐIẾU.
Hoa Tâm bằng hữu tạ dương trần

Lệ mặn DUY THẦN thổn thức dâng

Họp mặt cùng nhau vui xướng hoạ.

Chia tay vĩnh viển khóc thi nhân!


Hương trầm khói quyện nhoà di ảnh

Bút Ngọc Hoà chan tiển bạn thân.

Cõi thọ hồn linh nương hạc lướt.

Qui hồi cựu vị hưởng hồng ân.

More...

THƠ ĐIẾU; CỐ THI SĨ HOA TÂM. NGỌC THANH

By Nguyễn Ngọc Thanh

Vô Cùng Thương Tiếc Cố Thi Sĩ Hoa Tâm.

Vừa Tạ Thế Ngày 22 Tháng 8 Canh Dần.

      Khóc Biệt Chú Hoa Tâm .

              Ngọc Thanh.

Hoa Tâm Thi Thúc biệt ly trần

Thi Quán Động Đình giọt cảm dâng

Trời ủ Mây Thu đưa Mặc khách

Bút hoà Lệ Mực tiển Tao nhân.

Tâm hương khói quyện vần Ai Điếu

Thành Kính Phân ưu đáp Nghĩa thân.

Khấn nguyện hồn linh qui cõi thọ.

Hầu chầu Bạch Ngọc hưởng Thiên ân.

More...

THƠ HOẠ; VƯỜN TIÊN GẶP BẠN. NGOC THANH.

By Nguyễn Ngọc Thanh

Cảm Hoạ 

 

    Vườn Tiên Gặp Bạn

                 Ngọc Thanh

   

 Ai nhả tơ lòng luyến sợi thương

Cùng Ta Tiên đỉnh dạo nghê thường!

Nâng cung cầm sắc hoà mê khúc.

Bấm phím phụng loan hưởng lạc đường.

Nguyệt điện Minh Hoàng ôm giấc mộng

Động Đình Ngọc Nữ quạt nồng hương

Thưở xưa còn nhớ vườn Tiên gặp.?

Hẹn chốn nhân gian ngắm hí trường

             

More...

THƠ; VƯỜN TIÊN GẶP BẠN. NGOC NỮ."THƠ MỜI HOA.

By Nguyễn Ngọc Thanh

     Thơ mời hoạ;

     Vườn Tiên Gặp Bạn

           Ngọc Nữ.

Dò tìm đến đỉnh của người thương

Cụm trúc vườn tiên cảnh lạ thường

Cây lá quanh rào xanh thắm lối.

Cỏ hoa trùm ngỏ đỏ tươi đường

Động đào khe suối lồng sương mỏng

Thạch nhủ gò mây lộng sắc hương.

Tri kỷ hảo phùng ngây ngất dạ

Tao nhân xướng hoạ suốt đêm trường!

 

More...

THƠ HOẠ; ĐẤT ĐỨNG . BS NGUYỄN THẾ NHIỆM.

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

   Cảm hoạ ;

       Đất Đứng 

                 NTN.

Tình Trang Đất Đứng khắp đâu đâu!

Nguyện ước cùng nhau nối nhịp cầu

Một thoảng du hồn trong lối mộng

Trọn đời chung bóng giải cơn sầu

Mời anh chén rượu tràn ưu ái

Kính chị vần thơ Thấm ý sâu

Hảo hiệp Thi nhân hoà Mặc khách.

Khung Trời xướng hoạ choáng niềm đau!.

More...

THƠ HOẠ; TÂM SỰ CỦA THÁI QUỐC MƯU . NGỌC NỮ.

By Nguyễn Ngọc Thanh

Cảm hoạ;

          Tâm sự

          Ngọc Nữ.

Vọng tưởng Quê hương niệm chuổi sầu

Cười ngông phóng bút dạ rơi châu!

Tiêu vàng Sáo ngọc mù sa chí

Cõi mộng Đường thơ xát mái đầu.

Biển rộng lênh đênh trêu cánh Hộc....

Trời chiều thâm thẳm cợt chim Âu

 Quốc Mưu còn nhớ canh Rau đắng?...

Ngọc Nữ lòng son thấm một màu.

More...

THƠ; BA ĐOÁ QUỲNH HOA NỞ DƯỚI THỀM TRĂNG TRƯỚC QUÁN THƠ ĐỘNG ĐÌNH HỒ. THI BÁ DUY THẦN CẢM TÁC.

By Nguyễn Ngọc Thanh

        Ba Đoá Quỳnh Hoa

    Nở Đêm Rằm Tháng Tám.

Ở  Quán Thơ Động Đình Hồ.

                 2010

      Cảm Tác; Duy Thần.

      Nguyễn Ngọc Hoà.

 

Tao nhân rộn rả đón trăng thinh.

Chờ ngắm Quỳnh Hoa Quán Động Đình.

Sẽ vén màn sương phơi phới mộng

Nhẹ nghiêng cành biếc mỹ miều xinh

Dáng in màu tuyết tinh anh sắc

Nhuỵ thắm hương trinh bát ngát tình

Dương Đế thuyền rồng đâu chẳng thấy

Riêng ta dựa nguyệt khoát mây nhìn.

More...

THƠ; QUỲNH HOA CA. VŨ ANH SƯƠNG. TĂNG NGỌC THANH

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

              Quỳnh Hoa Ca

                 Vũ Anh Sương

       Trung Thu buồn thở vào ra

   Ban thơ điện gọi đến nhà thưởng hoa

       Dưới giàn mướp thết rượu trà

  Vài phong bánh ngọt nữa là nén nhang

      Ngát vườn nguyệt quế mai lan

 Chúa Trăng vằn vặc với vì sao nô

     Dáng Thanh khép nép bên hồ

Quỳnh Hoa nở nhuỵ hồn thơ mơ màng

     Gió Thu lay ánh Trăng vàng

Lắng trong trần dục rỡ ràng hồn hoa

       "Tặng Ngọc Thanh"

 

 

   

More...