THO; HOÀNG HẠC LÂU. THI THẦN THÔI HIỆU.

By Nguyễn Ngọc Thanh


 Hoàng Hạc Lâu.

         Của

   Thi Thần Thôi Hiệu.

 Tích nhân dĩ thừa Hoàng hạc khứ.
 Thử địa không dư Hoàng hạc lâu
 Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
 Bạch vân thiên tải không du du
 Tỉnh xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
 Phương thảo thê thê anh vũ châu
 Nhật mộ hương quan hà xứ thị
 Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

   Dịch chuyển lục bát.

      Ngọc Thanh.

       Nhớ người xưa cởi Hạc bay
 Bỏ trơ lầu vắng cỏ vây bộn bề
     Chim Hoàng hạc mãi không về
 Ngắm vầng mây trắng ảo nề tâm tư
     Sông Hán Dương lặng lẻ chờ
 Trên cành Anh Vũ ngẩn ngơ giọng buồn
    Đường Quê hỏi màng sương buông
Vì đâu ta trải lưng sông giấc sầu
 
  
 

More...

THƠ; QUÁN CẠNH CHÙA. UT ĐẬU

By Nguyễn Ngọc Thanh

Quán Cạnh Chùa.

UT Đậu.

Có quán ca phê sát cạnh chùa.
Muốn qua ngặt nỗi sợ quan vua.
Vườn hồng chín đỏ còn hương nhuỵ.
Hay đã nhạt phải ngọn gió lùa?
Lối cũ động đào chờ rướt tục.
Vườn xưa mộng cũ có người mua!
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn hồn du tử
Có quán cà phê sát cạnh chùa.
Bài Hoạ.
Chùa cạnh quán.

Ngọc Hiền

Lẽ đâu tu sỹ bỏ rơi chùa?
Sang quán cà phê dưới trướng vua?
Chuông mõ không lo lo gió chướng.?
Kệ kinh chẳng nhớ nhớ trăng lùa?
Vườn hồng khép ngỏ trêu ngày tháng!
Mặc khách mở lời gợi bán mua.
Thiết nghĩ Tăng nhân đùa giỏi thật!!
Lẽ đâu tu sỹ bỏ rơi chùa?

More...

THƠ; LOÀI CHÓ. SONG NGỌC.

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

      Loài Chó.

      Song Ngọc.

 Quấu quấu sau hè đến trước sân.
 Đời kêu đồ chó vẫn vui mừng.
 hai hàm răng nhọn chuyên xơi cứt.
 Một cái lưỡi dài khéo liếm chân
 Đồng loại dành ăn luôn cắn ẩu.
 Chủ nhân đánh chữi mãi men gần
 Nanh cùn móng gãy lôi ra thịt...
 Lười nhác siêng năng cũng thiệt thân.

More...

THƠ; HỌA NGỘ NHẬN CỦA NGỌC THANH. ĐƠN CÔI TỬ.

By Nguyễn Ngọc Thanh


       Ngộ Nhận!!!
                  ĐCT
                   cảm hoạ.

 Ta tưởng nhầm ta bậc trí hiền.
 Ung dung nâng vạt các nàng tiên.
 Ngửa tay khắp chốn ban ân huệ
 Úp mặt một vùng cuộc sống hiên...
 Đồ trận chưa trao thầy vội chết.
 binh thư chữa thạo quả không yên!.
 Hảo phùng cao thủ so cao hạ.
 Mới biết mình non kém tận biên./
 .
 

More...

THƠ; TẬP TRUNG NĂNG LỰC ĐẢM BẢO THÀNH CÔNG. SONG NGỌC..KHOÁN THỦ THỂ.

By Nguyễn Ngọc Thanh


       Tập Trung năng Lực .
           Đảm Bảo Thành Công
.

            
Song Ngọc.

 Tập kết tinh hoa của Tổ Tông.
 Trung kiên đặc tính giống Tiên Rồng
 Năng vun bón trổ bông ra quả.
 Lực hợp quần dời núi lấp sông.
 Đảm lược đăng quang khi hiệp sức.
 Bảo toàn sự nghiệp nếu chung lòng.
 Thành tâm nhất trí chen vai gánh.

 Công tác vá Trời mới dám mong.
  Thân tặng nhà thơ Sĩ Trung.
   Nhân ngày 6.11 .2010 ra mắt CLB.
         Tao Đàn Phương Nam
 

More...

THƠ ; NGẮM TRANH ĐỜI. NGỌC THANH

By Nguyễn Ngọc Thanh


         Ngắm Tranh Đời.
         Ngọc Thanh.

 Đông tràn bút Ngọc vẽ tranh đời.
 Mực thấm lòng son điệp khúc khơi.
 Trời phủ mâyvờn hồn bướm lạc.
 Biển lồng nước gợn mộng hoa trôi.
 Vườn hồng lối cũ người xưa dạo.
 Áo gấm đường quê kẻ sỹ rơi....
 Ngắm ánh trăng huyền nghe bấc gọi.
 Bao nhiêu gió lộng bấy nhiêu lời.

 

More...

THƠ; PHÚT CHẠNH LÒNG. NGỌC THANH.

By Nguyễn Ngọc Thanh

Phút Chạnh Lòng.

       Ngọc Thanh.

 

Hoàng hôn chìm xuống nắng buông lơi.

Tách bến thuyền rong dạo biển đời.

Đứng ngắm Thiên thời đau đớn lạ.

Ngồi trông Địa lợi xót xa lời!

Có khi chiều hứng cành hoa lý.

Quên lúc trưa nâng chiếc nón tơi.

Thề cũ Trăng xưa lòng luống chạnh.

Cảnh trần ai thấu nỗi đơn côi?!

More...

THƠ HOẠ CHUYỂN ĐỀ. CÁI MÙNG LÀNH. CHANH RHUM

By Nguyễn Ngọc Thanh

   CÁI MÙNG LÀNH

                  Cảm hoạ

Muốn được ngủ ngon phải cậy mùng

Muỗi đàn muỗi đống phá lung tung

Đầu chui vào đốt da vài lỗ

Vòi rút ra in nốt mấy đùm

Quấn quýt ngoài reo la bấn loạn

Vo ve trong Khóc gọi nhau um

Mùng lành vì mới nên chưa thủng

Kéo đến nhiều nhưng khó được cùng./.

    Chanh Rhum.

More...

THƠ; LÀM VƯỜN. SONG NGOC. thơ mời hoạ

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

 Thơ mời hoạ.

         Làm Vườn.

              Song Ngọc.

 Làm vườn muốn hưởng quả thơm ngon.

 Kỷ thuật trồng cây phải giữ tròn.

 Diệt cỏ trừ sâu gìn giống tốt.

 Vun phân tưới nước dưỡng mầm non.

 Ngăn phường đạo tặc lăm le phá.

 Bảo vệ chồi xanh vẫn mãi còn.

 Trái ngọt hương đưa trùm khắp chốn

 Lá hoa biên biếc góc vườn con.

 

 

More...

THƠ; LŨ LỤT. SONG NGỌC.

By Nguyễn Ngọc Thanh

 

         Lũ Lụt.

        Song Ngọc

 

 Ba Miền ngập lụt và thường lũ.

 Khốn khổ đau thương người lẫn thú.

 Của cải tiêu ma dưới thuỷ triều.

 Muôn loài hấp hối trong phong vũ.

 Làm sao kiếm được việc mưu sinh.

 Biết phải tìm đâu nơi ẩn trú.

 Nạn nước hoành hành đã khá lâu.

 Dân lành Lạc Việt đang kêu cứu.!

 

More...