THƠ: HỒ DẦU TIẾNG - DUY THẦN

HỒ DẦU TIẾNG
                             Duy Thần


Dầu Tiếng Tây Ninh cảnh nổi danh
Sức người dám sánh sức cao xanh
Đồi thơ đạp sóng lưa thưa trúc
Núi Cậu vờn mây lúp xúp tranh
Biển động như in trời gió lộng
Rừng thay còn vẽ ánh trăng thanh
Vẫy vùng chim cá đây riêng cõi
Muôn dặm đồng khô hóa ruộng lành

HÀN TÂN

LÒNG HỒ DẦU TIẾNG CẢM TÁC

Kính gửi: Thơ Quán Động Đình Hồ

LÒNG HỒ DẦU TIẾNG CẢM TÁC

Trung dũng miền Đông bát ngát tình
Lòng hồ Dầu Tiếng rạng bình minh.
Một bờ núi Cậu ngăn sông chết
Muôn bóng Điện Bà tỏa sóng linh.
Khối nước làm cơm thêm sức sống
Đập tràn mở ngõ vững bờ kinh.
Bàn tay nhân tạo xây tân cảnh
Rừng đất chiến khu hưởng thái bình
24/10/2008 HÀN TÂN

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8308','7ijnc6kuq457djec70rm4ocdr0','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 09:38:32','/a87275/tho-ho-dau-tieng-duy-than.html')