THƠ ; MÀU TIM VỠ NGỌC THANH

    Màu Tim Vỡ.

Ta giết tình ta chết thật rồi

Làng mây hờ hững lạnh lùng trôi

Nghiên dòng lệ nóng tràn cay mắt

Nhấp giọt rượu nồng ngập đắng môi

Đối bóng một đêm hờn giã biệt

Nửa hổn trọn kiếp hận chia phôi

Kết màu hòa trắng cài tim vỡ

Liệm kín đời nhau giây phút thôi

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8308','1j69aj9vo4u4te0n40v72rv1e1','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 09:45:07','/a285372/tho-mau-tim-vo-ngoc-thanh.html')