THƠ; CHÚC TTHUONG XUÂN TÂN MÃO. NGỌC THANH

Thưởng Xuân Tân Mão

       Ngọc Thanh

Đón mừng xuân thắm sắc lồng hoa

Tân Mão an vui khắp mọi nhà

Nước thạnh rỡ ràng cơ nghiệp tổ

Dân lành thụ hưởng đất quê cha

Quý đời gìn giử giềng phong tục

Yêu đạo mở mang cảnh thái hòa

Cây lộc quả tài thơ thới trổ

Ánh hồng tung gió dáng kiêu sa

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8308','ojdclduvccb9tdudh085j5p051','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-21 06:50:58','/a285370/tho-chuc-tthuong-xuan-tan-mao-ngoc-thanh.html')