CLB VĂN CÁT TRÀ THÔNG BÁO NGÀY GIỜ KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC TỪ THIỆN.


 CLB VĂN CÁT TRÀ
    
  THÔNG BÁO ĐẾN VỚI TẤT CẢ QUÝ THI NHÂN VÀ BẰNG HỮU

 NGÀY 16-01- 2011 LÚC 9 GIỜ CÂU LẠC BỘ VĂN CÁT TRÀ và cũng là nơi cơm chay từ thiện.THƯƠNG TRỌN TẤM LÒNG.
 Có tổ chức khám bệnh phát thuốc tặng áo quần đã qua xử dụng đãi cơm chay từ thiện cho đồng bào XÃ HIỆP TÂN.
 DO CHI HỘI TỪ THIỆN THƯƠNG TRỌN TẤM LÒNG CHỮ THẬP ĐỎ XÃ HIỆP TÂN VÀ ĐOÀN Y BS CỦA HỘI TỪ THIỆN CHUNG MỘT TẤM LÒNG QUẬN 6 T/P HỒ CHÍ MINH thực hiện.
   Ngọc Thanh xin trân trọng gởi thông báo này đến với tất cả quý thi nhân Tĩnh nhà và bằng hữu gần xa nhín chút it thời gian đến tham dự trong tình tương thân tương ái.
        Thay mặt CHI HỘI TRƯỞNG
      Ngọc Thanh trân trọng kính mời.