THƠ HỌA ; NỖI LÒNG. CỦA NT MINH TẤN


      *Thơ họa Nỗi Lòng Ngọc Thanh*.
 
   Tri âm mãi đợi khách nhân xinh
   Quân tử danh vang lạnh với tình.
   Bách thẳng tùng ngay vui số định  
   Bướm tường ong ngỏ lượn duyên mình.
   Hương thơm tỏa ngát lòng đà quyết  
   Bến đợi tràn đông dạ thẳng nhìn.
   Tiếp điện anh thư lòng thổn thức
   Gắng công gìn giữ tấm tình xinh. 

   NguyenMinhTấn.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8308','u1feqdmoejg36vqpjkkp9o6b32','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-21 06:50:28','/a273101/tho-hoa-noi-long-cua-nt-minh-tan.html')