THƠ ; THƯƠNG TRỌN TẤM LÒNG. NGOC THANH


      Thương Trọn Tấm Lòng!.

         Ngọc Thanh.

 Thương màu da tóc cảm chung đồng.
 Trọn một lời nguyền vẹn ước mong
 Tấm nghĩa tình này ghi tấc dạ
 Lòng nhân từ hiện giửa long đong

Nguyễn Minh Quang

Ngọc Thanh

Lâu ngày ghé thăm Động Đình Hồ
Thơ ngắn tình dài trọn ước mơ
Xin chúc an lành và sức khỏe
Giữ lòng nhân nghĩa trong ý thơ !