BÀI CA VỌNG CỔ. ĂN CHAY. Ý THƠ VUANHSUONG.VỌNG CỔ NGOC THANH


          Ăn Chay.

     ý thơ Vũ Anh Sương
     Vọng cổ Ngọc Thanh

            Ngâm Thơ.

 Ăn chay lòng cảm nghĩa từ bi
 Ý mã tâm viên lắng diệu kỳ
 Thông lạc quả rau thanh tịnh trí
 Tâm như thần định thoát mê si

  vọng cổ 1/
                 Ăn chay là hai từ dùng để chỉ cho loài rau quả.
                 là thảo mộc sinh ra từ dưới đất thụ khí âm dương  đem nguồn dinh dưỡng tốt cho người...
                 Ăn chay là giử mạng sống bao loài
                 Đâu nỡ giết thú cầm mà lấy thịt
                 Đành ăn rau quả dưa măng<>..
                 Đạm bạc đở lòng bằng ngũ cốc mà thôi
                 Thanh đạm muối dưa cũng đủ vui rồi
                 Không phiền nảo chẳng nặng lòng lo
                 Những con bệnh hiểm nghèo theo cám dổ......

 Vọng cổ 2/
                 Khi đã ăn chay thi thể pháp nhẹ nhàng tâm hồn thánh thiện Thần trí quang minh ngăn sầu muộn
                   kéo lôi minh.....
                  Tâm tánh tươi vui hòa nhả chân tình
                  Hoa thiện mỹ nở dầy lòng nhân ái
                  Vứt tham lìa giận bỏ mê si
                  lòng thương người dang rộng cánh từ bi
                  Ăn chay là để răn mình câu nhân nghĩa......
                  Kiếp sanh ngắn ngủi vô thường
                  Niềm thương vạn vật ấy đường phương tu.....

                                   Ngâm thơ

                     Nhân vật dĩ đồng cũng háo sinh
                     Lẽ đâu hại chúng dưỡng thân mình
                     Chi bằng rau quả qua ngày tháng
                     Bác ái công bình hiệp CHÍ LINH...

 Vọng cổ 5/
                   Người ăn chay thì tấm lòng thương yêu rộng mở...Độ lượng khoan dung như đóa hoa sen rạng rỡ
                   thấm tâm hồn.....
                   Nhìn danh lợi giàu sang như cơn sóng bủa dập dồn
                    Đã ăn chay mà lòng còn mang oán hận
                    Thì ví bằng trâu khỉ mà thôi<>...
                    Bẩn miệng mình khi ngậm máu phun người
                    còn bị đời rẻ khinh thói ưa bới móc
                   Đem dạ nhân từ yêu thương vạn vật
                   hướng ăn chay xa trụy lạc nguy nàn....

 Câu 6/
                Ăn chay là không phải để thành Tiên..
                Cần phải hiểu nghĩa ăn chay cho thấu đáo.
                Chẳng đố kỵ cũng đừng nên oán ghét
                không trà đình tửu điếm gian dâm
                Giửa cảnh đời rạng rỡ đóa sen tâm
               trong biển khổ thấm nhuần câu tội phước.
               Ăn chay là dặn lòng thanh tịnh
               Ăn chay là trau chuốc dạ nhân từ<>...

                Ăn chay đừng nghĩ mông lung
         Ăn chay no dạ đở lòng rau dưa
               Ăn chay tật xấu nên chừa
          Ăn chay hành thiện dặn lòng sớm trưa.
                     
                 ****************