THƠ; LOÀI CHÓ. SONG NGỌC.

 

      Loài Chó.

      Song Ngọc.

 Quấu quấu sau hè đến trước sân.
 Đời kêu đồ chó vẫn vui mừng.
 hai hàm răng nhọn chuyên xơi cứt.
 Một cái lưỡi dài khéo liếm chân
 Đồng loại dành ăn luôn cắn ẩu.
 Chủ nhân đánh chữi mãi men gần
 Nanh cùn móng gãy lôi ra thịt...
 Lười nhác siêng năng cũng thiệt thân.

đuongemui

quy su

biet anh tuoi Tuat nen chui ha ?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8308','n76eb1urpaflsic1jp6j9etgd1','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 08:59:51','/a266365/tho-loai-cho-song-ngoc.html')