THƠ ; NGẮM TRANH ĐỜI. NGỌC THANH


         Ngắm Tranh Đời.
         Ngọc Thanh.

 Đông tràn bút Ngọc vẽ tranh đời.
 Mực thấm lòng son điệp khúc khơi.
 Trời phủ mâyvờn hồn bướm lạc.
 Biển lồng nước gợn mộng hoa trôi.
 Vườn hồng lối cũ người xưa dạo.
 Áo gấm đường quê kẻ sỹ rơi....
 Ngắm ánh trăng huyền nghe bấc gọi.
 Bao nhiêu gió lộng bấy nhiêu lời.