THƠ HOẠ CHUYỂN ĐỀ. CÁI MÙNG LÀNH. CHANH RHUM

   CÁI MÙNG LÀNH

                  Cảm hoạ

Muốn được ngủ ngon phải cậy mùng

Muỗi đàn muỗi đống phá lung tung

Đầu chui vào đốt da vài lỗ

Vòi rút ra in nốt mấy đùm

Quấn quýt ngoài reo la bấn loạn

Vo ve trong Khóc gọi nhau um

Mùng lành vì mới nên chưa thủng

Kéo đến nhiều nhưng khó được cùng./.

    Chanh Rhum.

chanhrhum

Hì Hì!

Chuyên đề mùng mền rách lành này vui bạn nhỉ. CR thì chỉ tếu táo vậy thôi chứ không sánh được với bạn đâu.

Bài CÁI MÙNG RÁCH của bạn đọc và ngẫm thấy nhiều ẩn ý chứ không chỉ nói về muỗi mùng đơn thuần.

CR còn nhớ có câu: "Có loại người giống như con muỗi hễ cứ còn vo ve là không cho ta yên giấc được" đại loại thế!

Còn hình ảnh cái mùng vá chỗ này chưa ổn chỗ kia đã lại... rách thì ý nghĩa "khủng" hơn mang tính xã hội thâm thúy.

CR đọc rất tâm đắc.

Bạn tài thật đấy./.