THƠ; LŨ LỤT. SONG NGỌC.

 

         Lũ Lụt.

        Song Ngọc

 

 Ba Miền ngập lụt và thường lũ.

 Khốn khổ đau thương người lẫn thú.

 Của cải tiêu ma dưới thuỷ triều.

 Muôn loài hấp hối trong phong vũ.

 Làm sao kiếm được việc mưu sinh.

 Biết phải tìm đâu nơi ẩn trú.

 Nạn nước hoành hành đã khá lâu.

 Dân lành Lạc Việt đang kêu cứu.!