THƠ HOẠ; CẢM ƠN. CỦA BS NGUYỂN THẾ NHIỆM.NGỌC THANH

 

 Đắc Hoạ.

     Cảm Ơn.

      Ngọc Thanh

 

Cảm nhận lòng ai trĩu nặng ơn

Tỏ niềm tâm sự biết sao hơn.

Đáp hoà duyên bút ươm hương sắc.

Trả nghĩa tình thơ mộng thắm son.

Đó đã thêu vần gieo tứ hải

Đây xin  dệt tứ kết tam sơn.

Mong vườn THI CỔ đơm hoa trái!

Há bận lòng chi chuyện nghĩa ơn..