THƠ; HƯƠNG SẮC KỲ HOA. NGỌC THANH

 

 Hương Sắc Kỳ Hoa.

 

    Ngọc Thanh.

 

Hơn một năm mình găp lại nhau.

Niềm vui tràn đọng ý thơ trào.

Thương người nợ nước lo đền trả.

Quý bậc tình nhà vẹn trước sau.

Luôn nỡ nụ cười khi cực nhọc.

Vẫn tươi ánh mắt lúc lo âu.

Nữ lưu tài đức ngang hào kiệt!

Xoa dịu đồng bào bớt nỗi đau.

   "Mến tặng 1 bạn gái ở Xã Hiệp Tân"