THƠ; NGỘ NHẬN ; NGỌC THANH.

Cô nhạn nhập quần.

             Ngộ Nhận.

 

              Ngọc Thanh.

 

Cũng mang thân một kiếp sinh mà.

Không giống đời thường chẳng phải tiên.

Sáng dạo phố phường trưa cuối chợ.

Chiều rong thôn xóm tối đầu hiên

Cho là Từ Thức cung thiên lạc

Cứ tưởng Minh Hoàng động bích yên.

Mãi xót xa lo dòng thế dục.

Thở than nhiều khổ ải vô biên.!

Hoàng Tuấn Kiệt

gửi chị Ngọc Thanh

TÂY NINH HUYỀN THOẠI

Trời cao lồng lộng núi uy linh
Chiến tích vang danh của tỉnh mình
Du khách bốn phương thăm thắng cảnh
Dân lành một hướng viếng ngôi tinh
Kim Quang trung dũng xua xâm lược
Tòa Thánh hiên ngang ngát nghĩa tình
Căn cứ " R" xưa lừng thế giới
Lònh Hồ Dầu Tiếng nước mông mênh.

Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt
( Trảng Bàng- Tây Ninh )