THƠ HOẠ; TÌNH THƠ. CỦA NGUYỂN THẾ NHIỆM ;NGỌC THANH.

 

cảm hoạ;

 Tình Thơ

   Ngọc Thanh

 

Thuyền trăng một mái chở đầy thơ.

Mộng ước từ đây gặp bến bờ.

Thắp ngọn đèn lòng hong nỗi nhớ.

Nhả dòng tâm sự trải niềm mơ.

Thời gian dẫu đã nhoà nhân ảnh

Kỷ niệm còn in ngập lối chờ.

Hoà xướng ĐườngThi say luật cổ!

Nghe hồn sảng khoái giữa Trời thơ!