THƠ; KIẾP DUYÊN THƠ. NGOC THANH

Kiếp Duyên Thơ.

         Ngọc Thanh.

Động Tiên thanh vắng khúc nghê thường.

Ở chốn hồng trần mộng đã vương

Đêm ngắm Trăng tà vơi nỗi nhớ.

Ngày trông Mây thẳm chạnh niềm thương

Hoa nương thềm đạo tươi màu thắm.

Nước cuốn cảnh đời nhạt sắc hương

Duyên kiếp dìu nhau về bến hẹn!

Chiều Quê lộng gió luận Thơ Đường.