THƠ HOẠ; THIÊN ĐƯỜNG MƠ. NGOC THANH.

 

           Cảm hoạ;

   Thiên Đường Mơ!...

        Ngọc Thanh

 Tơ lòng thi sĩ trải thiên đường

 Nợ bút tình thơ nghĩa vấn vương.

 Đã trót trao nhau lời hẹn ước

 thì xin còn mãi tiếng yêu thương!

 Trăng tà Núi điện lồng son sắc

 Mây bạc Sông tiền ngát diệu hương?

 Lưu Nguyễn địa đàng mơ trái cấm.

 Thái Nhân vườn mộng vén rèm sương?.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8308','tmq317b7ae52olafko94fnk884','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 08:59:33','/a260424/tho-hoa-thien-duong-mo-ngoc-thanh.html')