THƠ HOẠ; TOẠI LÒNG . NGỌC THANH


     Toại Lòng.
   
    Ngọc Thanh

Mình có bên nhau thỏa đợi chờ!

Mùa Thu mây tím dệt nên thơ

Chuyện ngày xưa ấy vào quên lãng

Giấc mộng hôm này đẹp ngẩn ngơ

Lòng đã trao nhau niềm khát vọng

Đời đem gởi trọn nổi hoài mơ!

Thuyền quyên sánh bước cùng quân tử

Hương vị tình yêu chắn lối mờ.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8308','2pu6efmqn1ofr93p1vji60s6c6','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 09:00:56','/a256491/tho-hoa-toai-long-ngoc-thanh.html')